ProjektyPrzedsiębiorca Filip Mierzejewski otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Rybactwo i Morze „. Celem operacji jest Rozwój działalności gospodarczej smażalni Pod Wydmą związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez budowę ogródka letniego i zwiększenie zatrudnienia.